Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę leków różnych

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego leków różnych i surowców recepturowych dla Apteki Szpitalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem asortymentu i ilości znajduje się w zestawieniu asortymentowo-cenowym przedmiotu zamówienia, który stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ. Niniejsze zestawienie stanowi roczne zapotrzebowanie Szpitala w leki różne oraz surowce recepturowe, podane ilości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, ponieważ postępowanie będzie realizowane z podziałem na 9 zadań, przy czym dane zadanie musi być zaoferowane w całości, brak jakiejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty jako niekompletnej.
W przypadku gdy oferta jednego Wykonawcy złożona na więcej niż jedno zadanie niniejszego postępowania okaże się najkorzystniejsza, Zamawiający zawrze jedną umowę na realizację zamówienia publicznego. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drażetek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie. Kapsułek zamiast drażetek i odwrotnie. Tabletek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie itp. UWAGA! W przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu/leku należy taki lek wycenić i pod tabelą asortymentową w danym pakiecie zamieścić na ten temat informację Dostawy należy prowadzić sukcesywnie, zgodnie z zamówieniami częściowymi zgłaszanymi przez Zamawiającego telefonicznie, faksem lub e-mailem, czas dostawy do siedziby Zamawiającego nie może być dłuższy niż 24 godziny od chwili otrzymania zgłoszenia/zamówienia w Zadaniu nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 i 9 oraz 4 miesiące w Zadaniu nr 6. Uwaga: dotyczy Zadania nr 1 w przypadku konieczności realizacji zamówienia w trybie pilnym (tzw. CITO), Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia (lek) w możliwie jak najkrótszym czasie bez dodatkowych opłat. Zamawiający ma na myśli termin dostawy nie dłuższy niż 8 godzin od momentu złożenia zamówienia. Ilość zgłaszanego zapotrzebowania na wyspecyfikowany asortyment, będzie uzależniony od aktualnego zapotrzebowania zgłaszanego przez poradnie lub oddziały szpitala.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Prosta 30
Kielce 25-371
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach
ul. Prosta 30
Kielce 25-371
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in