Nadzór nad realizacją badań klinicznych (CRO) w ramach projektu pt. „EMpagliflozin and daPAgliflozin in patients hospiTalized for acute decompensated Heart failure (EMPATHY trial)”

» Notice description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zapewnienie nadzoru nad realizacją badań klinicznych w ramach realizacji Projektu 2019/ABM/01/00058-00 pod tytułem: „EMpagliflozin and daPAgliflozin in patients hospiTalized for acute decompensated Heart failure (EMPATHY trial)” a także wykonanie części obowiązków, za które odpowiada Zamawiający jako Lider konsorcjum, pełniący rolę Sponsora badań klinicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2001 Nr 126 poz. 1381 z późn. zm.), zgodnie z § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej (Dz.U., poz. 489), na warunkach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ oraz we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.01.2021 | 09:30


» Location

02-091 Warszawa


» Category assortment

  • Measurements, tests and technical acceptance
  • Market research and development

» Buyer data

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in