SVA/J/4620-82/2020: Dostawa materiałów elektrycznych w ramach zadania „Remont budynku nr 22 w kompleksie wojskowym nr 8705 w Oświęcimiu – 460803”.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów elektrycznych według zestawienia w postaci formularza cenowego i załączonej dokumentacji, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ.
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy.
Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu informacje producenta o materiałach zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, tj. deklaracje zgodności, certyfikaty, dopuszczenia, atesty, gwarancje, instrukcje obsługi w języku polskim.
Miejsce dostawy: Oświęcim os. Rotmistrza Pileckiego 37.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilość poszczególnych towarów znajduje się w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, wypełniony formularz cenowy należy złożyć wraz z ofertą. Uwaga: Podane ceny w formularzu cenowym powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania do 30 % zakresu przedmiotu zamówienia określonego w formularzu cenowym lub możliwość zwiększenia do 30 % zakresu przedmiotu zamówienia określonego w formularzu cenowym.
2. Warunki wykonania zamówienia zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Ignacego Paderewskiego 6
Nowy Dwór Mazowiecki 05-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Electrical and electronic devices
  • Lighting and accessories

» Buyer data

AMW SINEVIA Sp. z o.o.
ul. Ignacego Paderewskiego 6
Nowy Dwór Mazowiecki 05-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in