Dostawa art. żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Pcimiu 32-432 Pcim 638 wg Kodów Wspólnego Słownika Zamówień CPV w V grupach (częściach) asortymentowych.

» Notice description

Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Pcimiu wg Kodów Wspólnego Słownika Zamówień CPV w V grupach (częściach) asortymentowych I grupa (część) - Różne produkty spożywcze II grupa (część) Mięso, wędliny i wyroby podrobowe III grupa (część) Mrożonki, konserwy rybne i ryby; 15112000-6 Drób IV grupa (część) Produkty mleczarskie; 03142500-3 Jaja V grupa (część) Pieczywo świeże, wyroby piekarskie i ciastkarskie.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 09:00


» Location

Pcim 638
Pcim 32-432
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

 • Alcohol and tobacco products
 • Ready meals and special nutritional products
 • Mushrooms
 • Coffee, tea, infusions
 • Meat, poultry, fish and seafood
 • Dairy products
 • Beverages
 • Bread
 • Starch products
 • Animal feed
 • Processed fruit and vegetable products
 • Fat dairy products
 • Seasoning and dressing
 • Sweets and snacks

» Buyer data

Dom Pomocy Społecznej w Pcimiu
Pcim 638
Pcim 32-432
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in