Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Słaboszów oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupów

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Słaboszów oraz budową sieci wodociągowej w miejscowości Słupów w formule zaprojektuj i wybuduj. Budowa obejmuje 65 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Buszków, Dziaduszyce, Grzymałów, Ilkowice, Janowice, Kropidło, Kalina Wielka, Maciejów, Nieszków, Raszówek, Rędziny Zbigalskie, Rędziny Borek, Rzemiędzice, Słaboszów, Słupów, Śladów, Świecice, Wymysłów oraz 1,5 km sieci wodociągowej w miejscowości Słupów. W ramach przedmiotu zamówienia obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie wymaganej dokumentacji projektowej. W związku z tym, przedmiot zamówienia należy wykonać w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.12.2020 | 09:00


» Location

Słaboszów 57
Słaboszów 32-218
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Słaboszów
Słaboszów 57
Słaboszów 32-218
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in