„Dostawa symulatora karetki oraz wyposażenia sali środowiskowej - w ramach projektu WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego”.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa symulatora karetki oraz wyposażenia sali środowiskowej - w ramach projektu WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.


Zamówienie zostało podzielone na dwa niezależne zadania (części) :
Zadanie nr 1: „Dostawa symulatora karetki”
Zadanie nr 2: „Dostawa wyposażenia sali środowiskowej ”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4.1 do Siwz (dla zadania nr 1) i 4.2 do Siwz (dla zadania nr 2) .


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.12.2020 | 11:00


» Location

ul. Rejtana
Rzeszów 35-959
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Uniwersytet Rzeszowski
ul. Rejtana
Rzeszów 35-959
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in