Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Mysłakowicach w okresie do 31.12.2021 r.

» Notice description

1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Mysłakowicach, ul. Jeleniogórska 20, następujących artykułów żywnościowych podzielonych na następujące zadania częściowe (pakiety):

A. Zadanie nr 1 (pakiet nr 1)
Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych /CPV 15100000-9/
RÓŻNE RODZAJE MIĘS I WĘDLIN
Wykaz asortymentowy zawarty jest w formularzu cenowym – załącznik nr 1A do niniejszej SIWZ

B. Zadanie nr 2 (pakiet nr 2)
Dostawa produktów mleczarskich /CPV 15500000-3/
RÓŻNE PRODUKTY MLECZARSKIE
Wykaz asortymentowy zawarty jest w formularzu cenowym – załącznik nr 1B do niniejszej SIWZ

C. Zadanie nr 3 (pakiet nr 3)
Dostawa różnych produktów spożywczych /CPV 15810000-9/
PIECZYWO
Wykaz asortymentowy zawarty jest w formularzu cenowym – załącznik nr 1C do niniejszej SIWZ

D. Zadanie nr 4 (pakiet nr 4)
Dostawa różnych produktów spożywczych /CPV 15800000-6/
RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE
Wykaz asortymentowy zawarty jest w formularzu cenowym – załącznik nr 1D do niniejszej SIWZ
E. Zadanie nr 5 (pakiet nr 5)
Dostawa przetworzonych owoców i warzyw /CPV 15330000-0/
RÓŻNE PRZETWORY Z WARZYW I OWOCÓW
Wykaz asortymentowy zawarty jest w formularzu cenowym – załącznik nr 1E do niniejszej SIWZ

F. Zadanie nr 6 (pakiet nr 6)
Dostawa różnych ryb i przetworów rybnych /CPV 15200000-0/
RÓŻNE RYBY I PRZETWORY RYBNE
Wykaz asortymentowy zawarty jest w formularzu cenowym – załącznik nr 1F do niniejszej SIWZ

G. Zadanie nr 7 (pakiet nr 7)
Dostawa owoców, warzyw i podobnych produktów /CPV 15300000-1/
RÓŻNE WARZYWA I OWOCE
Wykaz asortymentowy zawarty jest w formularzu cenowym – załącznik nr 1G do niniejszej SIWZ.

2) Miejsce realizacji - wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia (transport i wniesienie) do stołówki Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP: ul. Jeleniogórska 20, 58-533 Mysłakowice
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) oraz zestawienie asortymentowe w formularzach cenowych (załączniki nr 1A – 1G).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.12.2020 | 12:00


» Location

ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 9
Wrocław 50-413
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

 • Alcohol and tobacco products
 • Ready meals and special nutritional products
 • Mushrooms
 • Coffee, tea, infusions
 • Meat, poultry, fish and seafood
 • Dairy products
 • Beverages
 • Bread
 • Starch products
 • Animal feed
 • Processed fruit and vegetable products
 • Fat dairy products
 • Seasoning and dressing
 • Sweets and snacks

» Buyer data

Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP
ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 9
Wrocław 50-413
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in