Dostawa komputerów przenośnych w ilości 70 sztuk na potrzeby Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku.

» Notice description

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę oraz przeniesienie na Zamawiającego własności fabrycznie nowych, wolnych od wad prawnych i fizycznych 70 sztuk komputerów przenośnych wraz z torbami, dostarczenie ich do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia E117 w budynku Sądu Rejonowego, zlokalizowanym w Gdańsku przy ul. 3 Maja 9A. szczegółowe parametry techniczne opisane w rozdziale VI SIWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 10:00


» Location

ul. 3 Maja 9A
Gdańsk 80-802
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku
ul. 3 Maja 9A
Gdańsk 80-802
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in