Usługa najmu opłatomatów

» Notice description

Usługa najmu opłatomatów
4.1. Dostawa opłatomatów do siedziby Zamawiającego
4.2. Dostosowanie opłatomatów do wymagań dotyczących opłat: opłaty dodatkowej SPPN, opłaty za zajęcie pasa drogi, opłaty za usuwanie pojazdu, opłaty za holowanie pojazdu, opłaty za odstąpienie holowania pojazdu, opłaty skarbowej.
Dostosowanie polegać będzie na zaprojektowaniu formularzy umożliwiających mieszkańcowi dokonanie każdej z opłat za pomocą gotówki lub karty płatniczej zapewniając minimalizację czynności/kroków niezbędnych do realizacji tych płatności. W szczególności Wykonawca zobowiązany będzie do integracji z systemem bazodanowym Zamawiającego w celu pobierania informacji dotyczących płatności oraz aktualizacji statusu dla każdej płatności.
4.3. Zapewnienie gotówki do wydawania reszty
4.4. Zapewnienie papieru w drukarce do drukowania potwierdzeń
4.5. Zapewnienie funkcjonowania terminalu płatniczego obsługującego płatności kartami Visa oraz MasterCard
4.6. Zapewnienie sprawności działania Opłatomatów, usuwanie błędów i usterek
4.7. Wprowadzenie drobnych poprawek i zmian w wydrukach potwierdzenia wpłaty
4.8. Wprowadzenie zmian w oprogramowaniu Opłatomatów na wniosek Zamawiającego Przekazywanie środków pieniężnych zgodnie z wartością przeprowadzanych transakcji gotówkowych i bezgotówkowych na rachunek Zamawiającego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Chmielna 120
Warszawa 00-801
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Vending machines, ticket machines and ATMs

» Buyer data

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich
ul. Chmielna 120
Warszawa 00-801
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in