Wykonanie robót polegających na wymianie wyposażenia wraz z robotami towarzyszącymi w lokalach mieszkalnych położonych w Osielsku przy ul. Tymiankowej 5, 7, 9, 11, 13, 15.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie robót polegających na wymianie wyposażenia wraz z robotami towarzyszącymi w lokalach mieszkalnych położonych w Osielsku przy ul. Tymiankowej 5, 7, 9, 11, 13, 15”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary (załącznik nr 6 do umowy).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.12.2020 | 12:00


» Location

Starościńska 1
Warszawa 02-516
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego "KWATERA" Spółka z o.o.
Starościńska 1
Warszawa 02-516
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in