Konserwacja budowlana i usuwanie bieżących awarii

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bieżącej konserwacji budowlanej wraz z usuwaniem bieżących awarii, wykonywanie napraw w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.
3.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia:
- roboty betonowe,
- roboty malarskie,
- roboty ciesielskie,
- roboty dekarskie,
- roboty stolarskie,
- roboty posadzkowe,
- roboty tynkarskie,
- roboty szklarskie
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1A do SIWZ oraz w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik nr 3 i 3A do SIWZ.
Ilości robót i materiałów, podane w kosztorysach ofertowych są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę, nie będzie przysługiwało prawo do roszczenia o wynagrodzenie do wysokości określonej w formularzu ofertowym Wykonawcy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Trakt Lubelski 353
Warszawa 04-667
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
ul. Trakt Lubelski 353
Warszawa 04-667
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in