Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi usuwania pojazdów z terenu miasta Częstochowy zgodnie z art. 50a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 110 ze zmianami) oraz przemieszczanie pojazdów nabytych w ramach postępowania spadkowego i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym należącym do zamawiającego

» Notice description

świadczenie usługi usuwania pojazdów z terenu miasta Częstochowy zgodnie z art. 50a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 110 ze zmianami) oraz przemieszczanie pojazdów nabytych w ramach postępowania spadkowego i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym należącym do zamawiającego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 09:30


» Location

ul. Śląska 11/13
Częstochowa 42-217
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Maintenance and repair of vehicles, boats and planes

» Buyer data

Gmina Miasto Częstochowa
ul. Śląska 11/13
Częstochowa 42-217
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in