Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

» Notice description

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 5 – Program Ubezpieczenia
Część I Zamówienia:
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:
Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,
Część II Zamówienia:
Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie:
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
Ubezpieczenia autocasco,
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
Część III Zamówienia:
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Lipnowska 4
Rypin 87-500
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Insurance

» Buyer data

Gmina Rypin
ul. Lipnowska 4
Rypin 87-500
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in