Zakup i dostawa pojemników na odpady segregowane

» Notice description

CZĘŚĆ I: Zakup i dostawa pojemników na odpady segregowane wewnętrznych i zewnętrznych w 4 frakcjach: papier, szkło, tworzywa sztuczne i odpady zmieszane dostawa loco: ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina w ilości 80 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

CZĘŚĆ II: Zakup i dostawa pojemników na odpady segregowane w 4 frakcjach: papier, szkło, tworzywa sztuczne i odpady zmieszane dostawa loco: ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina w ilości 10 szt. z przeznaczeniem do ustawienia na miejscach reprezentacyjnych miasta Mosina. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 10:50


» Location

Pl. 20 Października 1
Mosina 62-050
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Industrial packaging

» Buyer data

Gmina Mosina
Pl. 20 Października 1
Mosina 62-050
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in