Sukcesywna dostawa węgla kamiennego - o ilości 1000 ton.

» Notice description

Sukcesywna dostawa węgla kamiennego - o ilości 1000 ton, o ustalonych standardach jakościowych:
- uziarnienie 63-200 mm
- wartość opałowa 26-30 MJ/kg
- ciepło spalania 26-30 MJ/kg
- zawartość siarki do 0,9%
- zawartość popiołu wstanie roboczym poniżej 11%
- podziarno poniżej 10%
Dostawy odbywać się będą na podstawie miesięcznych zamówień Zamawiającego w ilości nie mniejszej niż 50 ton w miesiącu. Uwaga:
dostawa wyrobów węglowych przeznaczona jest do celów opałowych do przewozu towarów i pasażerów
koleją a zatem jest zwolniona z akcyzy!

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.12.2020 | 13:00


» Location

Fabryczna 1
Wolsztyn 64-200
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Coal, briquettes, coke, peat and coke products

» Buyer data

Parowozownia Wolsztyn
Fabryczna 1
Wolsztyn 64-200
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in