Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Ksawerów, Jednostek Organizacyjnych Gminy Ksawerów i Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie w terminie od dnia 01.02.2021 r. do dnia 31.12.2022 r.

» Notice description

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla obiektów Gminy Ksawerów i Jednostek Organizacyjnych i Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie w okresie od 01.02.2021 r. do 31.12.2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
2) Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla obiektów w okresie od 01.02.2021 r. do 31.12.2022 r. wynosi 2.338.135,00 kWh zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.12.2020 | 09:00


» Location

ul. Kościuszki
Ksawerów 95-054
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Electricity and heat

» Buyer data

Gmina Ksawerów
ul. Kościuszki
Ksawerów 95-054
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in