Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do szkół Gminy Łęczyca

» Notice description

Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego wg. normy PN-C-96024 w ilości 120 000 litrów do szkół podstawowych na terenie gminy Łęczyca. Dostawy będą następować w zależności od potrzeb Zamawiającego. Przedstawiona ilość oleju opałowego jest maksymalna ilością szacunkowa i może ulec zmniejszeniu w stosunku do wielkości całego zamówienia ze względu na aktualne potrzeby. Ewentualne zmiany ilości mogą być uzależnione w szczególności od warunków atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym w okresie obowiązywania umowy lub wyłączenia obiektu z eksploatacji (np. remont). W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
Dostawy będą realizowane po każdorazowym zgłoszeniu przez przedstawiciela Zamawiającego (telefonicznie) zapotrzebowania na dostawę oleju opałowego. Dostawy następować będą środkami transportu Wykonawcy, zaopatrzonymi w urządzenia pomiarowe posiadające ważne cechy legalizacyjne zapewniające dokładny pomiar ilości wydanego oleju opałowego. Do odbioru oleju opałowego upoważnieni będą pracownicy wytypowani przez kierowników poszczególnych placówek /obiektów/.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Konopnickiej 14
Łęczyca 99-100
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Liquid fuels

» Buyer data

Gmina Łęczyca
ul. Konopnickiej 14
Łęczyca 99-100
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Fuels category published on OnePlace in last 10 days.