Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na objęciu ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu posiadania mienia oraz prowadzonej działalności (ubezpieczenie dobrowolne, obowiązkowe wynikające z Ustaw), ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie mienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.12.2020 | 10:00


» Location

- -
Minikowo 89-122
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Insurance

» Buyer data

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
- -
Minikowo 89-122
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in