Opracowanie analiz ryzyka dla wszystkich ujęć wód głębinowych zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. o.o.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie analiz ryzyka dla wszystkich ujęć wód głębinowych zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik A). Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia analizy dla każdego ujęcia wody podziemnej osobno, w celu oceny zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnych wpływających na jakość ujmowanej wody, w oparciu o analizy hydrogeologiczne oraz dokumentację hydrogeologiczną, analizę identyfikacji źródeł zagrożenia wynikających ze sposobu zagospodarowania terenu, a także o wyniki badania jakości ujmowanej wody. Zadaniem Wykonawcy w szczególności będzie:
a) Opracowanie analiz ryzyka dla wszystkich ujęć wód głębinowych administrowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. (wymienionych w Załączniku E).
b) Reprezentowania Zamawiającego przed organami władzy, tj. Wojewodą Mazowieckim, w celu przedłożenia do akceptacji opracowanych analiz ryzyka dla ujęć wód podziemnych oraz wprowadzanie ewentualnych poprawek do uwag organu.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.12.2020 | 12:00


» Location

Ul. Żeromskiego 39
Piaseczno 05-500
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.
Ul. Żeromskiego 39
Piaseczno 05-500
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in