Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Rynku wraz z wlotami ulic Raszkowskiej i Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim”.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem sprawdzeń, uzgodnień i pozwoleń
w zakresie uporządkowania przestrzeni publicznej obszaru Rynku i fragmentu ulicy Raszkowskiej (wjazd na Rynek od skrzyżowania z Pl. 23 Stycznia dł. ok 90m) oraz Wrocławskiej (wyjazd z Rynku do skrzyżowania z ul. Wiosny Ludów / Kolejową dł. ok. 55m)
w Ostrowie Wielkopolskim, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Rynku wraz
z wlotami ulic Raszkowskiej i Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim”.

Miejsce realizacji: Ostrów Wielkopolski, część działki nr 88/1 obręb 0074, działka nr 2, obręb 0075, część działki nr 45 obręb 0075.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.12.2020 | 12:00


» Location

ul. Zamenhofa
Ostrów Wielkopolski 63-400
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Miejski Zarząd Dróg
ul. Zamenhofa
Ostrów Wielkopolski 63-400
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in