DOSTAWA 4 % ROZTWORU CYTRYNIANU SODU ORAZ ROZTWORU ACD(A) PRZEZ OKRES 24 MIESIĘCY DLA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RACIBORZU

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy roztworu 4 % cytrynianu sodu
w 0,9 % NaCl a’ 250 ml lub roztworu 4% cytrynianu a’ 250ml do plazmaferezy automatycznej w następującym składzie: Cytrynian trójsodowy 39,6 g/l Kwas cytrynowy 2,8 g/l Woda do wstrzykiwań do 1000 ml ORAZ roztworu ACD(A) a’ 500 ml dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu przez okres 24 miesięcy.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 wyodrębnione części:

Część I – Dostawa roztworu 4 % cytrynianu sodu w 0,9 % NaCl a’ 250 ml lub roztworu 4% cytrynianu a’ 250ml do plazmaferezy automatycznej w następującym składzie:
Cytrynian trójsodowy 39,6 g/l
Kwas cytrynowy 2,8 g/l
Woda do wstrzykiwań do 1000 ml w ilości – 5 000 op.

Część II – Dostawa roztworu ACD(A) a 500 ml –w ilości 1 200 op.

Dostawa w pojemnikach sterylnych z tworzywa - miękkiego PCV.

Zamawiający wymaga przedstawienia rejestru wyrobów medycznych oraz atestu do kontroli do każdej dostawy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.12.2020 | 11:30


» Location

ul. Sienkiewicza 3A
Racibórz 47-400
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
ul. Sienkiewicza 3A
Racibórz 47-400
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in