Dostawa technologicznych opraw oświetleniowych

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa technologicznych opraw oświetleniowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy. Zamówienie składa się z następujących części: 1) Część nr 1 - dostawa technologicznych opraw oświetleniowych studyjnych LED - reflektorów typu Fresnel; 2) Część nr 2 - dostawa technologicznych opraw oświetleniowych studyjnych LED - opraw profilowych; 3) Część nr 3 - dostawa technologicznych opraw oświetleniowych studyjnych LED - naświetlaczy panelowych; 4) Część nr 4 - dostawa technologicznych opraw oświetleniowych LED - naświetlaczy studyjnych RGBW/RGBA , naświetlaczy panelowych reporterskich i statywów oświetleniowych; 5) Część nr 5 - dostawa technologicznych opraw oświetleniowych efektowych LED - typu ruchoma głowa; 6) Część nr 6 - dostawa technologicznych opraw oświetleniowych reporterskich LED - zestawów reporterskich statywowych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.12.2020 | 10:00


» Location

Jana Pawła Woronicza 17
Warszawa 00-999
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Lighting and accessories

» Buyer data

Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 286 596 500, 00 zł
Jana Pawła Woronicza 17
Warszawa 00-999
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in