Przebudowa pomieszczeń w budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Raciborskiego

» Notice description

I. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie przebudowy pomieszczeń budynku przy ul. Raciborskiego 2A celem przystosowania pod montaż urządzenia do wykonywania badań radiologicznych (zdjęć RTG) w ramach zadania pod nazwą: „Przebudowa pomieszczeń w budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Raciborskiego”.

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące roboty:
• Rozebranie dwóch ścian wydzielających obecny gabinet RTG;
• Wykonanie otworów w ścianach nośnych dla dodatkowych drzwi i okien wraz z wykonaniem nadproży stalowych;
• Rozebranie zabudów wentylacji mechanicznej oraz przebudowa wentylacji mechanicznej;
• Montaż stolarki drzwiowej i okiennej;
• Budowa ścianek działowych w technologii g-k;
• Roboty malarskie , glazurnicze oraz uzupełnienie podłóg;
• Przeniesienie umywalki wraz z przebudową instalacji wod. – kan.;
• Dostosowanie instalacji elektrycznej;
• Wszystkie kondygnacje budynku, poza parterem objętym przebudową , pozostawia się bez zmian i ingerencji. Nie planuje się zmiany zagospodarowania terenu istniejącego, zmian w zakresie komunikacji na działce itd.
Szczegółowy opis przedmiot zamówienia został zawarty w Rozdziale 1 SIW oraz w dokumentacji.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.12.2020 | 11:30


» Location

ul. Wojska Polskiego 16
Pruszcz Gdański 83-000
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego
ul. Wojska Polskiego 16
Pruszcz Gdański 83-000
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in