Dostawa licencji Oracle dla Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach

» Notice description

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji oraz instalacja wraz z konfiguracją środowiska bazodanowego na wskazanym przez zamawiającego serwerze:
1. Oracle Database Standard Edition 2 - Model licencjonowania ASFU (100 użytkowników, serwis 1 rok)
2. WebLogic Server Standard Edition (100 użytkowników, serwis 1 rok)
3. Forms and Reports (100 użytkowników, serwis 1 rok)
-Licencje na 1 procesor Intel Xeon (16 rdzeni), środowisko pracy Windows Server.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.

3) Pozostałe warunki realizacji zamówienia określa „Wzór umowy”, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.12.2020 | 09:45


» Location

Grunwaldzka 4
Krzeszowice 32-065
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Licences and software

» Buyer data

Urząd Miejski w Krzeszowicach
Grunwaldzka 4
Krzeszowice 32-065
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in