Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę szczepionek objętych programem profilaktyki zakażeń RS

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego szczepionek objętych programem lekowym B.40 - profilaktyka zakażeń wirusem RS.
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pozycje.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem asortymentu i ilości znajduje się w zestawieniu asortymentowo-cenowym przedmiotu zamówienia, który stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ.
Niniejsze zestawienie stanowi roczne zapotrzebowanie szpitala w szczepionki objęte programem profilaktyki zakażeń wirusem RS u dzieci, podane ilości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy. Dostawę należy prowadzić sukcesywnie, zgodnie z zamówieniami częściowymi zgłaszanymi przez Zamawiającego telefonicznie, faksem lub e-mailem czas dostawy do siedziby Zamawiającego nie może być dłuższy niż 120 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia. W przypadku gdy w kryterium termin dostawy Wykonawca zaproponuje krótszy termin realizacji zamówienia to w ramach realizacji zamówienia będzie zobowiązany do realizacji dostaw w zaproponowanym terminie.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Prosta 30
Kielce 25-371
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach
ul. Prosta 30
Kielce 25-371
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in