Usługa polegająca na ochronie fizycznej terenu parkingu strzeżonego mieszczącego się w Szczecinie przy ul. Hangarowej 30-32 (obręb działek 6/35; 6/36; 6/37) wraz ze znajdującymi się na nim pojazdami oraz mienia Gminy Miasto Szczecin.

» Notice description

1. Przedmiot Umowy obejmuje świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej, realizowanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (jednolity tekst Dz. U z 2020 poz.838) i prowadzenie parkingu zgodnie z art. 50a oraz 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (jednolity tekst Dz.U. z 2020 poz. 110 z późn.zm) oraz ustaleniami wewnętrznymi.
2. Kod CPV: 79.71.00.00-4 usługi ochroniarskie.
3. Szczegółowy zakres zamówienia, jego realizacja oraz warunki wynagrodzenia określone zostały we wzorze umowy załącznik nr 4 do SIWZ. Istnieje również możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej parkingu przy ulicy Hangarowej 30-32 ( obręb działek 6/35; 6/36; 6/37 ).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.12.2020 | 09:30


» Location

ul. Klonowica 5
Szczecin 71-241
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Security

» Buyer data

Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
ul. Klonowica 5
Szczecin 71-241
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in