Dostawa stabilizatorów serca oraz shunt dla potrzeb Kliniki Kardiochirurgii WSzZ

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa stabilizatorów serca oraz shunt dla potrzeb Kliniki Kardiochirurgii Ś.C.K. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zamawianego asortymentu określono w Załączniku nr 2 do SIWZ - formularz asortymentowo-cenowy. Informacje w zakresie zasad realizacji dostawy, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedniej modyfikacji wzoru umowy, w przypadku gdy jednemu Wykonawcy udzielone zostało zamówienie publiczne na więcej niż jeden pakiet niniejszego postępowania.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Grunwaldzka 45
Kielce 25-736
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Grunwaldzka 45
Kielce 25-736
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in