Dostawa kart graficznych

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kart graficznych. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie każdej z części, opis parametrów technicznych i dodatkowych wymagań Zamawiającego zawarty został w załączniku nr 6
do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, by oferowany towar spełniał wymogi określone obowiązującym prawem, został dopuszczony do obrotu handlowego i posiadał wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski. Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony
prawami osób trzecich, pierwszej jakości. Wymagany jest minimum 24 miesięczny okres gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie części I i II.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.12.2020 | 10:00


» Location

Al. Marcinkowskiego 29
Poznań 60-967
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Al. Marcinkowskiego 29
Poznań 60-967
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in