Wykonywanie druków dla Teatru Narodowego

» Notice description

Wykonywanie druków dla Teatru Narodowego: skład (o ile zaznaczono osobno), przygotowanie do druku (w tym impozycja), naświetlenie oraz druk i oprawa.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ, stanowiącym integralną część SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.12.2020 | 10:00


» Location

Plac Teatralny 3
Warszawa 00-077
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Printing services

» Buyer data

Teatr Narodowy
Plac Teatralny 3
Warszawa 00-077
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in