Sporządzenie projektu technicznego uzupełniających robót zabezpieczających obudowę drewnianą w komorze Drozdowice III wraz z technologią na poziomie IIn.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej uzupełniających robót zabezpieczających obudowę drewnianą w komorze Drozdowice III zlokalizowanej na poz. IIn w podziemnej części Kopalni Soli „Wieliczka”, wraz z technologią wykonywania robót, zwanej dalej „Dokumentacją projektową”, oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.12.2020 | 11:30


» Location

32-020 Wieliczka


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Kopalnia Soli „Wieliczka” S. A.
Plac Kingi 1
32-020 Wieliczka
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in