"Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku - hala nr 2 przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie na archiwum Starostwa"

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku - hala nr 2 przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie ul. Kopernika 13 na archiwum Starostwa.
2. Najistotniejszymi elementami prac są:
a) wykonanie posadzki przemysłowej na gruncie;
b) wykonanie pomieszczeń do pracy dla archiwistów zgodnie z przepisami BHP oraz łazienki dla niepełnoprawnych;
c) wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji tak aby zachować temperaturę i wilgotność powietrza niezbędną do przechowywania dokumentów papierowych;
d) dostawa i montaż systemu regałów przesuwnych;
e) system sygnalizacji pożaru;
f) zerwanie ocieplenia 5 cm ze styropianu i ocieplenie archiwum 15 cm warstwą wełny mineralnej zgodnie z przepisami p.poż.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zawarte są w załącznikach do SIWZ:
1 zał. nr 5 do SIWZ: Wzór umowy
2 zał. nr 6 do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia:
a) Dokumentacja projektowa (projekty budowlano wykonawczy),
b) Przedmiary robót,
c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
d) Pozwolenie na budowę,
e) Mapa do celów projektowych,
f) Charakterystyka energetyczna.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 10:00


» Location

Al. Słowackiego 20
Kraków 30-037
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Powiat Krakowski
Al. Słowackiego 20
Kraków 30-037
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in