Dostawa pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu Usługi indywidualnego transportu door too door świadczone przez Gminę Brzozów dla osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – 1 sztuka.
Realizacja zamówienia dofinansowana środkami Unii Europejskiej w ramach projektu 00103/DTD/1/2020.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w wyżej wymienionym zakresie, określa załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.12.2020 | 12:00


» Location

ul. Armii Krajowej 1
Brzozów 36-200
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Gmina Brzozów
ul. Armii Krajowej 1
Brzozów 36-200
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in