dzierżawa na okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2022 r. urządzeń medycznych - koncentratorów tlenu w ilości 373 sztuk, dla pacjentów DCChP we Wrocławiu, leczonych w warunkach tlenoterapii domowej z dostawą do domu pacjenta transportem Wykonawcy lub na jego koszt

» Notice description

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał.nr 1 do oferty ,,Parametry techniczne’’.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.12.2020 | 09:30


» Location

ul. Grabiszyńska 105
Wrocław 53-439
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Medical services

» Buyer data

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
ul. Grabiszyńska 105
Wrocław 53-439
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in