Usługa serwisowania, bieżącej naprawy i kontroli szczelności układów freonowych agregatów chłodniczych

» Notice description

.Przedmiotem zamówienia jest: ,,Usługa serwisowania, bieżącej naprawy i kontroli szczelności układów freonowych agregatów chłodniczych” dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118 i ul. PCK 7”. Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w Załączniku Nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy) i Załączniku Nr 3 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia). Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącej Załącznik Nr 9 SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.12.2020 | 10:00


» Location

Bialska 104
Częstochowa 42-200
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny
Bialska 104
Częstochowa 42-200
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in