Dostawy pelletu drzewnego do pięciu szkół w Gminie Zblewo

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pelletu drzewnego, do pięciu szkół w Gminie Zblewo, w szacunkowej ilości około 360,23 ton.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawy pelletu drzewnego do pięciu szkół w Gminie Zblewo:
1) Publicznej Szkoły Podstawowej w Borzechowie ul. Szkolna 3A; 83-224 Borzechowo,
2) Publicznej Szkoły Podstawowej w Bytoni ul. Kasztelańska 3; 83-210 Zblewo,
3) Publicznej Szkoły Podstawowej w Kleszczewie Kościerskim ul. Skarszewska 19; 83-206 Kleszczewo Kościerskie,
4) Publicznej Szkoły Podstawowej w Zblewie ul. Kościerska 39; 83-210 Zblewo,
5) Zespołu Kształcenia i Wychowania w Pinczynie ul. Sportowa 8 83-251 Pinczyn.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i rozładunku pelletu drzewnego, na własny koszt i ryzyko, zgodnie z zasadami bhp i p.poż, we wskazanym miejscu na terenie poszczególnych szkół, wskazanych w ust. 2.
4. Dostawy sukcesywne będą odbywały się po otrzymaniu każdorazowego zamówienia od Dyrektora placówki, o której mowa w ust. 2 („zamówienia bieżącego”), w terminie do 3 dni od daty otrzymania zamówienia bieżącego.
5. Wraz z każdą dostawą pelletu Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty, certyfikaty, atesty na dostarczony pellet, w szczególności:
1) raport z badań laboratorium paliw i węgli aktywnych,
2) Certyfikat DIN PLUS, lub DIN PLUS EN A1, lub równoważny,
3) dokument potwierdzający wagę dostarczonego pelletu.
6. Podana w ust. 1 szacunkowa ilość pelletu stanowi wielkość do kalkulacji cenowej oferty. Ostateczna ilość zakupionego pelletu wynikać będzie z realizacji zamówienia do końca trwania umowy i bieżących potrzeb Zamawiającego. W zależności od nieplanowanego zapotrzebowania szkół związanego z panującymi warunkami atmosferycznymi ilość pelletu może wzrosnąć do 10 %.
7. Zamówiony pellet powinien spełniać wymagania normy DIN PLUS, lub DIN PLUS EN A1 lub równoważnej.
8. Szczegółowy opis wymagań ilościowych i jakościowych pelletu oraz sposobu dostaw zawiera opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik nr 4 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Główna 40
Zblewo 83-210
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Coal, briquettes, coke, peat and coke products

» Buyer data

Gmina Zblewo
ul. Główna 40
Zblewo 83-210
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in