ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE W SEGMENCIE C3/B6, POZIOM 0 W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano-instalacyjne w segmencie C3/B6, poziom 0 w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera niniejsza Specyfikacja, a w szczególności Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do nin. Specyfikacji, a także projekt umowy stanowiący Załącznik nr 3 do Specyfikacji.
3. Elementy robót nie ujęte w kalkulacji ofertowej lub nie wycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte
w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców wnikliwe sprawdzenie dokumentacji jak i warunków panujących na terenie inwestycji. Skutki jakichkolwiek błędów w kalkulacji ofertowej opracowanej przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
4. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, zostaną odrzucone.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.12.2020 | 08:30


» Location

os. Złotej Jesieni 1
Kraków 31-826
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
os. Złotej Jesieni 1
Kraków 31-826
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in