ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ LEKÓW DLA POTRZEB SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.
Specyfikację dostaw zawiera załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia („Formularz asortymentowo – cenowy”).
Zamówienie podzielone jest na 29 pakietów (części) wymienionych w załączniku nr 2. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę w zakresie jednego lub dowolnej liczby wybranych pakietów, natomiast w ramach danego pakietu oferta musi być kompletna (tj. musi obejmować wszystkie pozycje), w przeciwnym wypadku zostanie odrzucona.
Zamawiający opisując przedmiot zamówienia określił szczegółowo asortyment zgodnie z potrzebami Szpitala, dopuszcza jednak także produkt równoważny, przez który rozumie preparat o tym samym zastosowaniu oraz składzie chemicznym, postaci i drodze podania, jak opisany w załączniku nr 2 („Formularz asortymentowo - cenowy”), chyba że zaznaczono inaczej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

29.12.2020 | 09:00


» Location

42-300 Myszków


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
Al. Wolności 29
42-300 Myszków
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in