Dostawa wyposażenia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich, Krynickie 72/2, 16-060 Zabłudów.
2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 11 części (zadań):
Zadanie 1 - Sprzęt RTV, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Załączniku nr 5 do SIWZ. Zadanie 2 - Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Załączniku nr 6 do SIWZ. Zadanie 3 - Narzędzia warsztatowe, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Załączniku nr 7 do SIWZ. Zadanie 4 - Sprzęt AGD, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Załączniku nr 8 do SIWZ. Zadanie 5 - Zastawa kuchenna, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Załączniku nr 9 do SIWZ. Zadanie 6 - Wyposażenie łazienki, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Załączniku nr 10 do SIWZ. Zadanie 7 - Rolety, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Załączniku nr 11 do SIWZ. Zadanie 8 - Sprzęt do zajęć terapeutycznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Załączniku nr 12 do SIWZ. Zadanie 9 - Sprzęt do ćwiczeń oraz rehabilitacyjny, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Załączniku nr 13 do SIWZ. Zadanie 10 - Meble, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Załączniku nr 14 do SIWZ oraz dokumentacji projektowej, stanowiącej Załącznik nr 16 do SIWZ wraz z rysunkami (załączniki nr 16.5-16.9 do SIWZ). Zadanie 11 - Meble kuchenne, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Załączniku nr 15 do SIWZ oraz dokumentacji projektowej, stanowiącej Załącznik nr 16 do SIWZ wraz z rysunkami (załączniki nr 16.1-16.4 do SIWZ).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Rozdziale III SIWZ oraz Załącznikach nr 5 - 16 do SIWZ (w tym 16.1-16.9) 4. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.12.2020 | 10:00


» Location

Rynek 8
Zabłudów 16-060
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Decorative accessories
  • Furniture accessories
  • Carpets and carpeting
  • Curtains, drapes, blinds and accessories
  • Furniture
  • Industrial furniture
  • Lighting and accessories
  • Other furnishings
  • Sanitary ware

» Buyer data

Urząd Miejski w Zabłudowie
Rynek 8
Zabłudów 16-060
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in