Modernizacja Sali obsługi klienta (SOK) w budynku Biura Terenowego ZUS w Strzelinie

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji sali obsługi klienta (SOK) i innych pomieszczeń w budynku Biura Terenowego ZUS w Strzelinie. W ramach prac budowlanych objętych przedmiotem zamówienia przewiduje się: a) roboty rozbiórkowe i demontażowe, b) roboty ogólnobudowlane, c) wymianę stolarki budowlanej, d) roboty tynkarskie, e) zabudowy z g-k, sufity podwieszane, f) prace posadzkowe, g) okładziny ścienne, h) roboty malarskie, i) wymianę instalacji.
2. Szczegółowy zakres prac opisuje dokumentacja projektowo-kosztowa zawarta w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 09:00


» Location

ul. Pretficza 11
Wrocław 50-930
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu
ul. Pretficza 11
Wrocław 50-930
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in