EZZ – Dostawa pompy typu NASH model 2BE1353 0BY4-Z produkcji Gardner Denver - badanie rynku

» Notice description

PILNE!

PRZEDMIOT ORAZ CEL PROWADZENIA BADANIA RYNKU
1.Zamawiający zaprasza wszystkich potencjalnych Wykonawców w ramach badania rynku, którego przedmiotem jest pozyskanie informacji w zakresie możliwości dostawy pompy typu NASH model 2BE1353 0BY4-Z produkcji Gardner Denver.

2.Celem badania rynku jest pozyskanie informacji dotyczących dostępnych na rynku pompy typu NASH model 2BE1353 0BY4-Z produkcji Gardner Denver, które mogą być przedmiotem zainteresowania Zamawiającego, to jest informacji uwzględniających co najmniej:
1) Okres gwarancji.
2) Możliwie Najkrótszy Termin realizacji dostawy (w tygodniach).
3) Szacowana cena (status: oferta budżetowa) obejmująca wszystkie niezbędne koszty, w tym dostawę, pompy typu NASH model 2BE1353 0BY4-Z produkcji Gardner Denver.
Prosimy o składanie informacji techniczno – handlowej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: robert.terka@tauron-wytwarzanie.pl

3. Załączniki:
Załącznik nr 1 - zdjęcie tabliczki znamionowej pompy

----------------------------------------
Osoby wyznaczone do kontaktu:
Robert Terka, numer telefonu: 572 886 748, adres e-mail: robert.terka@tauron-wytwarzanie.pl
lub
Maciej Omirski, numer telefonu: 785 006 283, adres e-mail: maciej.omirski@tauron-wytwarznie.pl

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.11.2020 | 12:00


» Location

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Category assortment

  • Fittings

» Buyer data

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Construction materials category published on OnePlace in last 10 days.