Informacja o planowanych wybranych postępowaniach zakupowych TAURON Ciepło na 2021 rok.

» Notice description

Niniejsza publikacja ma na celu umożliwienie potencjalnym Wykonawcom zapoznanie się z planami TAURON Ciepło sp. z o.o. i nie stanowi przyrzeczenia wszczęcia procedury w celu udzielenia zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

31.01.2021 | 15:00


» Location

TAURON Ciepło sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 49
40-126 Katowice


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

TAURON Ciepło sp. z o.o.


» Contact details

Available after sign in

Sign in