Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o. w roku 2021

» Notice description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.) dla potrzeb:
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o. na obiekty:
1) AQUAPARK z LODOWISKIEM, ul. Wyszyńskiego 56, 05-300 Mińsk Mazowiecki
2) STADION SPORTOWY, ul. Sportowa 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki
3) STADION SPORTOWY, ul. Budowlana 2a, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Całkowite szacunkowe zużycie energii elektrycznej [MWh] w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wyniesie 1 461,450 MWh. Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ), zawierający lokalizacje i opis punktów poboru energii elektrycznej oraz wzór umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) wraz z załącznikiem nr 1 (wykaz punktów poboru energii elektrycznej objętych umową) i nr 2 (pełnomocnictwo), stanowiące integralną część SIWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.12.2020 | 12:00


» Location

Stefana Kardynała Wyszyńskiego 56
Mińsk Mazowiecki 05-300
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Gaseous fuels
  • Nuclear fuels
  • Liquid fuels
  • Coal, briquettes, coke, peat and coke products
  • Electricity and heat

» Buyer data

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością
Stefana Kardynała Wyszyńskiego 56
Mińsk Mazowiecki 05-300
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in