Dostawa sprzętu komputerowego: serwera oraz półki na dyski macierzowe do posiadanej macierzy dyskowej

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego: serwera (Zakres I) oraz półki na dyski macierzowe do posiadanej przez Zamawiającego macierzy dyskowej (Zakres II) do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) do SIWZ.
2. Dostawa przedmiotu zamówienia do Działu Informatyki Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi (ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź) zrealizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 5 do SIWZ (wzór umowy).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Milionowa 14
Łódź 93-113
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Miejskie Centrum Medyczne im. dr Karola Jonschera w Łodzi
ul. Milionowa 14
Łódź 93-113
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in