Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia w zakresie : „Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania i zasady realizacji zamówienia określone są w załączniku nr 6 Opis przedmiotu zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.12.2020 | 09:00


» Location

ul. 1 Maja 218
Ruda Śląska 41-710
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Insurance

» Buyer data

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 218
Ruda Śląska 41-710
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in