Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wiśniewo

» Notice description

Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wiśniewo, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.11.2020 | 10:00


» Location


Wiśniewo 06-521
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Urząd Gminy

Wiśniewo 06-521
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in