Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Zespołu Szkół w Kozłach na rok 2021.

» Notice description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Zespołu Szkół w Kozłach w roku 2021 z podziałem na części. Dostawy będą realizowane partiami, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zgłoszenie zapotrzebowania będzie następowało drogą elektroniczną, telefoniczną przez upoważnionego pracownika, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień planowanych dostaw (zamówienie określać będzie dokładną ilość zamawianych produktów, termin dostawy i kwotę wynagrodzenia zgodnie z ofertą Wykonawcy. Dostawy muszą być realizowane na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w formularzu cenowym (arkuszu kalkulacyjnym) - załącznik nr 3 do SIWZ (odrębny dla każdej części zamówienia).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.11.2020 | 12:00


» Location

Kozły 27
Tłuszcz 05-240
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

 • Alcohol and tobacco products
 • Ready meals and special nutritional products
 • Mushrooms
 • Coffee, tea, infusions
 • Meat, poultry, fish and seafood
 • Dairy products
 • Beverages
 • Bread
 • Starch products
 • Animal feed
 • Processed fruit and vegetable products
 • Fat dairy products
 • Seasoning and dressing
 • Sweets and snacks

» Buyer data

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłach
Kozły 27
Tłuszcz 05-240
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in