Dostawa pojemników na odpady medyczne 113/PN/2020

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem pojemników na odpady medyczne w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo - ilościowy.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Zamawiającego wymienione w Formularzu asortymentowo-ilościowym, być fabrycznie nowy i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.11.2020 | 09:00


» Location

Hubalczyków 1
Słupsk 76-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Industrial packaging

» Buyer data

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
Hubalczyków 1
Słupsk 76-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Packaging category published on OnePlace in last 10 days.