Dostawa oleju napędowego (ON), benzyny bezołowiowej 95 oraz materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Gminy Bielsk Podlaski od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w rozumieniu pkt 4 SIWZ oleju napędowego (ON) w ilości szacunkowej 115 000 litrów oraz benzyny bezołowiowej 95 w ilości szacunkowej 7 000 litrów oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i urządzeń Gminy Bielsk Podlaski.
Paliwa mają spełniać wymagania oraz obowiązujące normy określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680 z późn. zm.).
Wykonawca zagwarantuje dostawę paliw odpowiednio do okresu ich stosowania: w okresie letnim tzw. paliwa letnie, w okresie zimowym tzw. paliwa zimowe, a w okresie przejściowym tzw. paliwa przejściowe.
Dostawa będzie realizowana na zasadzie doraźnych tankowań pojazdów i urządzeń do zbiornika pojazdów i urządzeń oraz tankowań do karnistrów w „wybranej stacji” Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę. Zamawiający nie przewiduje używania kart paliwowych (flotowych).
Przez wybraną stację Wykonawcy, o której mowa, należy rozumieć stację Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, jeżeli stacja ta znajduje się w granicach administracyjnych miasta Bielsk Podlaski.
Tankowanie pojazdów maszyn i urządzeń odbywać się będzie w godzinach pracy stacji czynnej minimum 8 godz. na dobę. Godzina otwarcia stacji nie później niż 6:30.
W nagłych wypadkach (klęska żywiołowa, akcja związana z zimowym utrzymaniem dróg, itp.) Wykonawca umożliwi zatankowanie pojazdu w innych godzinach, na telefoniczne zapotrzebowanie.
Niezależnie od liczby innych klientów, każdy pojazd Zamawiającego winien być zatankowany w czasie nie dłuższym jak 10 minut od zgłoszenia się kierowcy do pracownika stacji
Zakres zamówienia w ilościach szacunkowych obejmuje:
1. dostawę oleju napędowego (ON) – 115 000 litrów
2. dostawę benzyny bezołowiowej 95 – 7 000 litrów
3. dostawę materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i urządzeń Gminy Bielsk Podlaski w ilościach szacunkowych:
oleje silnikowe:
Klasy lepkości:
15W40 – 300 litrów
10W40 – 200 litrów
5W40 – 200 litrów
5W30 – 150 litrów
Olej do silników dwusuwowych - 35 litrów
oleje hydrauliczne:
Klasa lepkości 46 – 400 litrów
oleje przekładniowe:
Klasa lepkości 80W – 200 litrów
smary stałe– 100 kg
płyny hydrauliczne do układów hamulcowych – 15 litrów
płyny do układów wspomagania – 10 litrów
płyny do układów chłodzenia – 450 litrów
płyny letnie do spryskiwaczy – 100 litrów
płyny zimowe do spryskiwaczy – 300 litrów
płyny lub pianki do czyszczenia i konserwacji tworzyw wnętrza i zewnętrznych elementów samochodów i urządzeń - 250 litrów
płyny lub pianki do czyszczenia i konserwacji tapicerki samochodów i urządzeń - 30 szt.
odświeżacze powietrza – 12 szt.
ściereczki, gąbki – 10 szt.
skrobaki do szyb – 10 szt.
Określone ilości paliw oraz materiałów eksploatacyjnych są średnimi ilościami szacunkowymi i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych faktycznie zakupionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy, w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Wskazane ilości służą do możliwości wyliczenia przez Wykonawcę ceny oferty.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.11.2020 | 10:00


» Location

ul. Mickiewicza 46
Bielsk Podlaski 17-100
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Liquid fuels

» Buyer data

Gmina Bielsk Podlaski
ul. Mickiewicza 46
Bielsk Podlaski 17-100
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in