Części do przyrządów kontrolno-pomiarowych dla TAURON Wydobycie SA ZG Sobieski, ZG Janina

» Notice description

Świadectwo kontroli jakości, termin płatności 60 dni, termin dostawy 30 dni, gwarancja 12 m-cy, atest producenta, certyfikat, aukcja elektroniczna odbędzie się około 30 minut po zakończeniu ofertowania.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.11.2020 | 10:00


» Location

TAURON Wydobycie S.A.
ul. Grunwaldzka 37
43-600 Jaworzno


» Category assortment

  • Measuring equipment and monitoring systems

» Buyer data

TAURON Wydobycie S.A.


» Contact details

Available after sign in

Sign in