Wykonywanie przeglądów połączonych z czynnościami konserwacyjno-naprawczymi urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury znajdujących się na placach zabaw, zestawów siłowni plenerowych, urządzeń sportowych oraz napraw wyżej wymienionych urządzeń, będących w zarządzie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

» Notice description

1. Zamówienie obejmuje wykonanie w okresie dwóch lat usług w zakresie wykonywania w czasie trwania umowy przeglądów połączonych z czynnościami konserwacyjno-naprawczymi wszystkich urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury znajdujących się na placach zabaw, zestawów siłowni plenerowych, urządzeń sportowych oraz napraw niżej wymienionych urządzeń będących w zarządzie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. 2. Szczegółowy opis czynności do wykonania: 2.1. 22 (dwadzieścia dwa) comiesięczne przeglądy w czasie trwania 2 letniej umowy (w latach 2021/2022), tj. 11 (jedenaście) w każdym roku trwania umowy połączone z czynnościami konserwacyjno-naprawczymi wszystkich urządzeń zabawowych i elementów małej architektury znajdujących się na placach zabaw będących w zarządzie Zakładu Gospodarowania nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy (dalej: ZGN) i położonych na terenach administracji n/w DOM-ów: DOM Wiśniowa 1. ul. Łowicka 17 – ul. Wiktorska 86 plac zabaw – ogrodzony 2. ul. Jarosława Dąbrowskiego 81 plac zabaw – ogrodzony DOM Polkowska 3. ul. Stępińska 6/8 – ul. Sielecka 3,5,7 plac zabaw – ogrodzony 4. ul. Czerniakowska 127 plac zabaw – ogrodzony 5. ul. Jurija Gagarina 11 – ul. Iwicka 24 plac zabaw – ogrodzony 6. ul. Jurija Gagarina 7 - ul. Czerska 17 plac zabaw – ogrodzony 7. ul. Bernardyńska 4-6 plac zabaw – ogrodzony 8. ul. Powsińska 74 plac zabaw – ogrodzony DOM Wierzbno 9. ul. Wołoska 54 plac zabaw – ogrodzony 10. ul. Abramowskiego 4 plac zabaw – ogrodzony 11. ul. Puławska 182 plac zabaw – aktywnego wypoczynku nie ogrodzony (SKATEPARK) DOM Konduktorska 12. ul. Aleksandra Gierymskiego 2 plac zabaw – ogrodzony 13. ul. Cieszyńska 5 plac zabaw – ogrodzony 14. ul. Turecka 2 / ul. Górska 9 plac zabaw – ogrodzony DOM Służewiec 15. ul. Piotra Gruszczyńskiego 14A – ul. Bogunki 3 plac zabaw – ogrodzony 16. ul. Śniardwy 4 – 6 plac zabaw – nie ogrodzony 17. Al. Lotników 20 plac zabaw – nie ogrodzony 18. ul. Zygmunta Modzelewskiego 23 – ul. Stefana Pieńkowskiego 5 plac zabaw – ogrodzony 19. ul. Blacharska 1 plac zabaw – ogrodzony 20. ul. Blacharska 1 plac zabaw – nie ogrodzony 2.2. 22 (dwadzieścia dwa) comiesięczne przeglądy w czasie trwania 2 letniej umowy (w latach 2021/2022), tj. 11 (jedenaście) w każdym roku trwania umowy połączone z czynnościami konserwacyjno-naprawczymi wszystkich urządzeń i elementów małej architektury zlokalizowanych w siłowniach plenerowych będących w zarządzie ZGN i położonych na terenach administracji n/w DOM-ów: 2.3. 4 (cztery) przeglądy w ciągu 2 letniej umowy (w latach 2021/2022), tj. 2 (dwa) rocznie w okresach wiosennym i jesiennym, połączone z czynnościami konserwacyjno-naprawczymi wszystkich urządzeń sportowych znajdujących się na terenach zarządzanych przez ZGN i położonych na terenach administracji n/w DOM-ów: Stoły do ping-ponga szt. 1. DOM Służewiec ul. Blacharska 1 / ul. Zygmunta Modzelewskiego 46-50 2 2. Park Karo – Pik 1 3. DOM Wierzbno ul. Zygmunta Modzelewskiego 100 / al. Niepodległości 73 1 4. DOM Polkowska ul. Bernardyńska 4-6 1 5. DOM Wiśniowa ul. Łyżwiarska 1 1 6. ul. Wiktorska 86 / ul. Łowicka 17 2 Stoliki do szachów szt. 1. DOM Służewiec ul. Blacharska 1 / ul. Zygmunta Modzelewskiego 46-50 1 2. ul. Stefana Pieńkowskiego 5 / ul. Zygmunta Modzelewskiego 23 1 Nawierzchnie do koszykówki wraz ze statywami do koszykówki zlokalizowanymi na terenach administracji n/w DOM-ów: Ilość statywów w szt. 1. DOM Wiśniowa ul. Wiktorska 86 / ul. Łowicka 17 2 2. DOM Służewiec ul. Blacharska 1 1 3. ul. Zygmunta Modzelewskiego 46/50 2 4. ul. Stefana Pieńkowskiego 5 1 5. ul. Gotarda 8-10 1 6. DOM Wierzbno ul. Mahatmy Gandhiego 14 1 7. ul. Puławska 176/178 1 8. ul. Domaniewska 7 8 2.4. na podstawie odrębnych zleceń wystawionych przez Zamawiającego, a nie wchodzące w zakres czynności konserwacyjnych, naprawy urządzeń wymienionych w punktach 3.2.1. – 3.2.3. wynika

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.11.2020 | 10:00


» Location

02-660 Warszawa


» Category assortment

  • Toys
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
ul. Irysowa 19
02-660 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in